Contactgegevens
Zijn huurwoningen onderdeel van de VvE?
Is de VvE een monument?
Zijn er al isolerende maatregelen getroffen?
Heeft er een renovatie plaatsgevonden?
Zijn er installaties vernieuwd en/of vervangen?
In hoeverre hebben jullie je al verdiept in het verduurzamen van uw VvE?
Is er een actief VvE-bestuur?
Is er een MJOP (Meer Jaren Onderhouds Planning) aanwezig?
Akkoordverklaring
Na betaling van €150 ontvangt u een voucher die u kunt verzilveren bij Veluwe Duurzaam als u binnen een jaar voor minimaal €1.500 aan energiebesparende maatregelen investeert.
(De door de adviseurs uitgebrachte adviezen worden door Veluwe Duurzaam gebruikt voor kennisuitwisseling tussen de adviseurs en kwaliteitsverbetering.)
Hoe bent u bekend geworden met het energieadvies voor VvE's? Meerdere opties zijn mogelijk.
Nieuwsbrief